Thursday, 22/04/2021 - 01:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠ NGHỊT

Kế hoạch thi Giáo viên giỏi cấp trường Năm học: 2017 - 2018

Dưới đậy là kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường năm 2017 -2018: Các tổ khối trưởng tiến hành thực hiện

Tài liệu đính kèm: Tải về

            PHÒNG GD&ĐT LẠC DƯƠNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠ NGHỊT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số:       41  /KH - THĐNg

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 của trường Tiểu học Đạ Nghịt. Nay bộ phận chuyên môn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

Qua cuộc thi để làm cơ sở cho việc xét công nhận giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018 đồng thời chọn giáo viên đạt thành tích cao tham gia dự thi giáo viên giỏi các cấp, Hội thi là điều kiện tốt để mỗi giáo viên thể hiện tài năng và học tập trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ góp phần trong việc đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt” trong toàn trường.

II. Đối tượng dự thi.

1. Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường;

2. Đạt trình độ chuẩn đào tạo giáo viên Tiểu học trở lên;

3. Có số năm giảng dạy từ 2 năm liên tục trở lên;

4. Có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận;

5. Xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;

6. Có một sáng kiến kinh nghiệm (giải pháp hữu ích) về nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục, quản lý học sinh.

III. Nội dung, thời gian tổ chức và tiêu chuẩn được công nhận đạt kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

  1. Nội dung dự thi:
    1. Thi sáng kiến kinh nghiệm - giải pháp hữu ích (SKKN-GPHI):

Yêu cầu về hình thức phải gọn, rõ ràng. Chất lượng của SKKN - GPHI phải có kết quả từ thực tế và điều kiện đặc thù của lớp mình chủ nhiệm.

Hướng trình bày câu trúc của sáng kiến kinh nghiệm – giải pháp hữu ích:

Giáo viên trình bày theo qui định của Hội đồng SKKN huyện Lạc Dương.

* Lưu ý:  - Phần giải pháp phải giải quyết hết các thực trạng đã nêu và giải pháp phải có sức thuyết phục, phù hợp với thực tế lớp học.

- Giáo viên dự thi phải thực hiện giải pháp hữu ích theo cấu trúc đã qui định, những giải pháp không thực hiện theo qui định sẽ không được tham gia dự thi.

SKKN – GPHI phải đạt từ điểm 70 trở lên (tính theo thang điểm 100).

1.2. Thi kiểm tra năng lực:

Là những giáo viên đạt phần thi SKKN – GPHI.

Giáo viên dự thi làm bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục Tiểu học, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành.

Bài thi kiểm tra năng lực phải đạt từ điểm 8 trở lên (tính theo thang điểm 10).

1.3. Thi giảng

Là những giáo viên đạt phần thi kiểm tra năng lực.

Giáo viên dự thi thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.

Các bài thi giảng phải đạt từ loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

  1. Thời gian tổ chức:

2.1.Thi sáng kiến kinh nghiệm - giải pháp hữu ích (SKKN-GPHI): Ngày 14, 15 tháng 11 năm 2017.

2.2. Thi kiểm tra năng lực: Ngày 22 tháng 11 năm 2017.

2.3. Thi giảng: Dự kiến từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017, trong đó ngày 08/12 bốc thăm tiết dạy.

3. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:

          Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

          3.1. SKKN – GPHI đạt từ 70 điểm trở lên.

          3.2. Bài thi kiểm tra năng lực phải đạt từ 8 điểm trở lên.

     3.3. Các bài thi giảng phải đạt từ loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

IV. Thủ tục, hồ sơ, thời gian tổ chức thực hiện.

  1. Hồ sơ.
  1. SKKN – GPHI nộp về BGH vào ngày 13/ 11/ 2017.
  1. Thời gian.

Danh sách giáo viên đăng kí dự thi và đăng ký bài thi giảng tự chọn do TKT lập và nộp về BGH  ngày 13/11/2017.

STT

HỌ VÀ TÊN

  DẠY LỚP

MÔN THI GIẢNG TỰ CHỌN

1

 

 

 

2

 

 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018. Những giáo viên hội đủ điều kiện nhưng không dự thi giáo viên giỏi cấp trường sẽ không đề nghị xét Lao động tiến tiến cuối năm. Đề nghị các tổ khối triển khai và tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên dự thi đạt kết quả cao./.

                                                                      Xã Lát, ngày 12  tháng 10  năm 2017.

Nơi nhận:                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

   - Hiệu trưởng để chỉ đạo;                                                                                                        (Đã ký)

   - 2 tổ trưởng chuyên môn;

   - Thông báo chuyên môn;

   - Lưu CM ,VT.                                                                                                               TRẦN QUANG THÁI

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 04 : 183
Năm 2021 : 1.245